Elmalı Kurban

© 2024 - Elmalı Kurban

Kurbana Dair Meseleler

KURBAN NEDİR?

Zaruri ve asli ihtiyaçlarını karşılayıp borçlarından sonra nisab miktarı mala sahip olan her Müslümana, senede bir defa kurban bayramı günleri içinde kurban kesmek vaciptir.

KİMLER KURBAN KESMELİDİR?

Kurban nisabı: Asli ve zaruriihtiyaçlarından başka fitre vacip olacak kadar malı-parası olan, hür mukim (yolcu olmayan) erkek ve kadın her Müslümana kurban kesmek vaciptir.

HER AİLEYE BİR KURBAN KESMEK YETERLİ OLUR MU?

Ülkemizde kesilen hayvan sayısı toplam nüfusun %10’una tekabül ediyor. Bu da gösteriyor ki her ailenin bir kurban kesmesi gibi yeterli bir anlayış var. Cumalara aileden biri gitmesinin yeterli olmadığı ya da hac farizasını yerine getiren dedenin, torunu üzerindeki farziyeti kaldırmayacağı gibi, şartları tutan ailelerin sadece bir kurbanla iktifa etmeleri Allah-u Teala’ya yakınlaşma niyetiyle kesilen kurbanda yeterli olmaz.

Kurban kesmenin şartları kendisinde bulunan ailenin bütün fertlerinin kurban kesmesi icap eder.

KURBANIN DERİSİ SATILABİLİR Mİ?

Kurbanın derisini; Resulullah’a uyup, Allah rızası için sadaka olarak vermek daha faziletlidir.

Zira deri kurbanın bir parçasıdır. Resulullah Efendimiz (s. a. v):

“Kurbanın derisini satanın kurban (sevab)ı yoktur.” buyurmuşlardır.

İmam Ebu Yusuf Hazretleri bu Hadis-i şerif ile delil getirerek “Kurbanın derisi -vakfedilen şeyler gibidir- asla satmak caiz olmaz” buyurmuşlardır.

Deriyi, emeği mukabilinde kurban kesen kimseye vermek de caiz değildir.

HANGİ HAYVANDAN KURBAN OLMAZ?

 1. İki gözü kör olan.
 2. Tek gözü olmayan.
 3. Kulak veya kuyruğunun tamamı veya ekserisi kesilmiş veya kopmuş olan.
 4. Dişlerinin ekserisi olmayan.
 5. Boynuzlarının birisi veya ikisi kökünden kırılmış olan.
 6. Memesi kesilmiş veya meme uçları kopmuş olan.
 7. İlikleri kurumuş olan (Çok zayıf olan.)
 8. Kesilecek yere gidemeyecek kadar topal olan.

 

Kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Hayvanın sağlıklı, azaları tam ve besili olması ibadetin sıhhati için şarttır. Kendisinde sekiz kusurdan biri bulunan hayvan kurban  olmaz.

Yaş Tayini

Kurban edilecek sığırın en az iki yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. İki yaşını doldurduğunun işareti ön iki kesici dişinin düşmüş olmasıdır. Buna halk tabiri ile ‘kapak atmak’ denir.

ORTAK KESİLEN KURBAN NASIL TAKSİM EDİLİR?

Kurban ortak kesildiğinde etini tahminen taksim caiz olmaz, tartarak taksim etmek icap eder.

Bir kimse kendisi, ailesi ve büyük çocukları için kurban etmek niyetiyle bir sığır alsa etini taksim eylemek şart olmaz.

KURBAN ETİ NASIL TAKSİM EDİLİR?

Kurban etinin üçe taksimi müstehaptır.

 1. Üçte biri sadaka olarak verilir.
 2. Üçte biriyle akraba ve dostlarına hediye veya ziyafet verilir.
 3. Üçte birini de -nafakaları üzerine olan ailesine ve evladına yedirir. (Bedayi’)

Kurban etinin bir kısmını hediye etmek veya tamamını bağışlamak caizdir.